Immeln Swimrun 2020: CORONA EDITION

CORONA EDITION – FAQ: This FAQ will be updated continuously. Kommer loppet att genomföras? Svaret är: JA. Vi kommer att genomföra loppet med anpassningar för att inte utsätta våra deltagare … Continue reading Immeln Swimrun 2020: CORONA EDITION